אודות הקתדרה להשכלה אקדמית בעידן הדיגיטלי

חזון הקתדרה

הקתדרה להשכלה אקדמית בעידן דיגיטלי ע״ש יאנוש קורצ׳אק תשאף להתוות את הדרך לפיתוח ואימוץ תפיסות חדשות לתהליכי למידה אקדמית.

הקתדרה תיצור מפת דרכים ליישום תהליכי למידה חדשניים באקדמיה. מפה שתהיה גמישה, ישימה וממוקדת תהליכים בין תחומיים לפתרון בעיות. המפה תאפשר תכנון קורסים המשלבים שיטות וטכנולוגיות חדשות. הקתדרה תעריך ותבחן את תוצאות השימוש במרחבי הלמידה השונים, הטכנולוגיות והמדיה.

יעדי הקתדרה

הקתדרה להשכלה אקדמית בעידן דיגיטלי ע״ש יאנוש קורצ׳אק תשאף להתוות את הדרך לפיתוח ואימוץ תפיסות חדשות לתהליכי למידה אקדמית.

• לקדם ולתמוך במחקר חדשני בתחומים של למידה והוראה אקדמית תוך זיקה להתפתחויות בעולם
• לקדם וללוות פעילויות ופרויקטים העוסקים בחדשנות בלמידה באקדמיה ובחוויית הסטודנט
• ליצור ולפתח פורמטים חדשים של תכנון קורסים, שיטות למידה ודרכי הערכה ומשוב
• לעודד ולפתח את התחום העוסק בטכנולוגיות למידה
• להוות מרכז ידע ואכסניה לכל מי שמעוניין לפעול ולקדם שיח בנושא השכלה אקדמית

מדוע נקראת הקתדרה על שמו של יאנוש קורצ׳אק

יאנוש קורצ׳אק, השם הספרותי של הנריק גולדשמידט, היה רופא ילדים, מחנך, סופר של ספרי ילדים ופדגוג. במהלך השואה, עת עבד כמנהל בית יתומים בוורשה, הוא סרב באופן עקבי להצעה להינצל ונשאר עם היתומים. יחד איתם הוא בחר ללכת ולמות במחנה הריכוז טרבלינקה. קורצ׳אק זכור לא רק כסמל לאי התפשרות וכבעל מחויבות הירואית לתלמידיו, אלא אף כפדגוגי פרוגרסיבי וחדשני, שהקדים את זמנו בתפיסתו את התלמיד כבעל הגדרה עצמית ושיש לכבד את זכויותיו ואת חווית הלומד כלא פסיבית ולחינוך דרך שימוש במשחקים, הפעלות שונות, במשחקי תפקידים וכו.

יסוד הקתדרה להשכלה אקדמית בעידן דיגיטלי ע״ש יאנוש קורצ׳אק מהווה מודל לחברה הישראלית שחינוך והשכלה אינם מתמצים רק בספיגה יעילה של עובדות ומספרים או בהקניית מיומנויות נדרשות לקריירה, אלא גם באפשרות לקיים דיאלוג עם עמיתים, בהזדמנות לקבל השראה ממנטורים ובעצם לסלול נתיבים לחיים משמעותיים.

פעילויות מתוכננות בשנה הראשונה להקמת הקתדרה

• אירוע ההשקה של הקתדרה – 17 בפברואר 2019
• בניית אתר האינטרנט של הקתדרה
• הובלת תהליך לתכנון קורס מבוסס תוצרי למידה וכנגזרת, אימוץ שיטות למידה מתאימות ואסטרטגיות הערכה ומשוב
• הוצאת קולות קוראים לעידוד מחקר ופעילויות מיוחדות בתחום של חדשנות בלמידה
• סדרת הרצאות רקטור מעוררות השראה. תמה מרכזית: ״אקדמיה בעידן דיגיטלי״
ההרצאה הראשונה תתקיים באירוע ההשקה
• הכנת תכנית אקדמית לתואר שני בטכנולוגיות למידה
• חממה/אקסלרטור EdTech ממגוון בתי ספר במסלול האקדמי