קולות קוראים - הזוכים

מר זיו סגל

סגל ביה"ס מנהל עסקים

ישום מסלולי למידה ולמידה מותאמת 2019

ד"ר רוני מנוס

סגל ביה"ס מנהל עסקים

ישום מסלולי למידה ולמידה מותאמת 2019

ד"ר יעל לפידות רז

סגל ביה"ס מנהל עסקים

תמיכה ולמידה מותאמת לפי דרישה LOD Learning on demand 2019

גב' אורנה גבע

סגל ביה"ס מנהל עסקים

תמיכה ולמידה מותאמת לפי דרישה
LOD Learning on demand
2019

עו״ד אריק רוזנטל

סגל ביה"ס כלכלה

Learning and Sharing

2019

ד"ר דלית גפני

סגל ביה"ס כלכלה

Eco-Net
תמיכה ולמידה מותאמת לפי דרישה LOD Learning on demand 2019

מר ששון לוי

סגל ביה"ס כלכלה

Eco-Net

תמיכה ולמידה מותאמת לפי דרישה

LOD Learning on demand

2019