קולות קוראים - הזוכים

ישום מסלולי למידה ולמידה מותאמת 2019

מובילי הפרוייקט

ד״ר רוני מנוס

סגל ביה"ס מנהל עסקים

מר זיו סגל

סגל ביה"ס מנהל עסקים