קולות קוראים - הזוכים

תמיכה ולמידה מותאמת לפי דרישה LOD Learning on demand 2019

מובילי הפרוייקט

ד"ר יעל לפידות רז

סגל ביה"ס מנהל עסקים

גב' אורנה גבע

סגל ביה"ס מנהל עסקים