קולות קוראים - הזוכים

Eco-Net
תמיכה ולמידה מותאמת לפי דרישה LOD Learning on demand 2019

מובילי הפרוייקט

ד"ר דלית גפני

סגל ביה"ס לכלכלה

מר ששון לוי

סגל ביה"ס לכלכלה