קולות קוראים - הזוכים

Learning and Sharing
2019

מובילי הפרוייקט

עו״ד אריק רוזנטל

סגל ביה"ס לכלכלה