קולות קוראים - הגשות

להגשת קול קורא אנא מלא/י את הפרטים הבאים:

קול קורא מספר 4:

"החממה 2" פיתוח קורסים מקוונים

קול קורא מספר 3:

"החממה" פיתוח קורסים מקוונים

קול קורא מספר 2:

יוזמה ופעילות בחדשנות בהוראה ולמידה

קול קורא מספר 1:

מחקר יישומי בחדשנות בהוראה ולמידה