תואר שני
בטכנולוגיות למידה

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויים מהפכניים המתחוללים בכל תחומי החיים שנובעים בעיקרם מההתפתחויות הטכנולוגיות המהירות. קצב ההתפתחות הטכנולוגי המתקדם באופן אקספוננציאלי מנבא המשך מואץ של תהליכי שינוי. שינויים אלו אינם פוסחים על תחום החינוך ומשפיעים רבות על תחום הלמידה.
תהליך הלמידה מושפע רבות מהשינויים בתחום הטכנולוגיה הדיגיטלית שככל הנראה תגדיר מחדש את מרחבי הלמידה הפיזיים והוירטואליים, את תפקיד המרצה או המחנך, את האינטראקציה בין המחנך והמנטור ללומד, את שיטות הלמידה ועוד.
על רקע זה ״הקתדרה להשכלה אקדמית בעידן דיגיטלי ע״ש יאנוש קורצ׳אק״ שוקדת על הכנת תכנית, להגשה לאישור המל״ג, בתואר שני בטכנולוגיות למידה.